Bra vanor som en god chef har

Bildkälla: Internet Bildkälla: Internet

Att en chef är viktig för arbetsgruppens resultat tycks alla vara ense om.

En bra chef vill veta vad de anställda tycker och har koll på vad som pågår på arbetsplatsen. En chef som engagerar de anställda i en dialog och visar att synpunkterna är värdefulla. En chef som undviker tvetydighet och klargör var de själva står i olika frågor, sammanfattar sajten www.fastcompany.com.
 
Andra goda vanor en bra chef har:

De sätter sig in i verksamheten. Det är viktigt att ha koll på fällorna och utmaningarna i jobbet för att kunna stödja de anställda.

De litar på sina anställda och ägnar inte tid åt att detaljstyra dem, något som bl a förutsätter en bra anställningspolicy.

De tror på människors förmåga att utvecklas och hjälper de anställda att komma vidare i jobbet.

De accepterar att misstag sker. Missar kommer alltid att inträffa och de blir svårare att hantera om de anställda inte vågar berätta om dem. Den som vet att allt inte måste vara perfekt blir mer benägen att dela idéer och erfarenheter.

De är medvetna om sina egna starka och svaga sidor och hur det kan kännas för anställda att arbeta för dem.

De står upp för sin personal inför sin egen ledning.

De intresserar sig för de anställda som individer och strävar efter att de ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv.

De strävar efter att skydda arbetsvillkoren så att anställda kan göra ett så bra jobb som möjligt med få störningar utifrån. De ger stöd, utvecklingsmöjligheter och ärlig kritik

De är förutsägbara, dvs inte rättvisa ena dagen och orättvisa nästa. Sajten citerar forskning som drar slutsatsen att det är bättre att som anställd bli behandlad någorlunda lika, än bra ena dagen och dåligt nästa.
 

Kommentera gärna:

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln