Arbetsglädje gör skillnad


Arbetsglädjen är en viktig del av arbetsmiljön som ofta glöms bort.
För att få personalen att göra ett bra arbete så är det viktigt att de trivs och får utvecklas. Det är ett dagligt arbete som krävs och med rätt verktyg kan medarbetarna själva göra en stor del av det arbetet. För att det ska fungera så är det viktigt att alla i hela organisationen/företaget har samma mål.  Utbildning skapar medvetenhet och ger ett vinnande team.


Att arbeta med strukturerad arbetsglädje ger vinster.
Det finns stora vinster att göra genom att satsa på personalutveckling då det påverkar hela organisationen. Det påverkar även hälsan positivt om medarbetarna känner glädje på jobbet. De presterar dessutom bättre.  Många företag satsar på personalen sist, efter en omorganisering, men det finns många vinster att göra genom att genomföra det innan eller parallellt med organisationsutvecklingen så de känner sig delaktiga. Stress och osäkerhet skapar ohälsa. Om alla vet vad företaget står för och vilka värderingar det har så blir det lättare att själv vara en del av detta, men det är ett återkommande arbete att göra detta till en självklarhet. En stark värdegrund skapar en ”vi-känsla”, en gemenskap. Om alla känner stolthet med sitt arbete och ställer sig bakom företagets värderingar så stärker det både organisation/företag och varumärke men även medarbetarna. Vi abetar med bemötande, attityder, agerande med mera.

Det ska kännas roligt att gå till jobbet
Förändring till ett friskare och lönsammare företag handlar i stort om personalutveckling. Det går att få ett ökat arbetsglädjeklimat genom strategiskt arbete, varje dag. Men det är en process, det krävs övning för att få en förändring. För att det ska bli en del i det dagliga arbetet så jobbar jag med learning by doing. Att själv få en upplevelse när man använder verktygen gör att man får en förståelse för att och hur de fungerar. Medabetarna är en del varandras arbetsmiljö och tillsammans kan de göra varandra bra.  Efter utbildningen kan medarbetarna själva medvetet jobba vidare med de verktyg och övningar de har fått med sig. Jobbar med arbetsgrupper i praktiska övningar samt gruppsamtal och utgår från varje grupps behov och målsättning. Jag skräddarsyr utbildningen efter just ert behov.

Minskad sjukfrånvaro
Vilken skillnad skulle det vara för ert företag om fler av era medarbetare hade bättre hälsa, kände att det är roligt att gå till jobbet och att de trivs? Varför inte erbjuda alla medarbetarna en utbildning i hur de tillsammans kan skapa och behålla arbetsglädjen? För att hela företaget/organisationen ska få mer arbetsglädje så måste alla vara med på tåget från ledning ner till vaktmästare. Som introduktion till utbildningen med workshops så ingår en föreläsning för alla anställda.

När vi lyssnar på till exempel en föreläsning så stannar 20 procent av det som sägs kvar när vi går därifrån, men när vi själva deltar och får prova på så stannar 8 procent kvar. Så därför rekommenderar jag både föreläsning och utbildningspaketet för en förändring över tid där företaget och medarbetarna själva sen kan fortsätta arbetet.

Varför vänta till nästa omorganisering? 

Jag jobbar med dessa nycklar till ökad arbetsglädje
* Kommunikation
* Påverkan
* Attityder
* Bemötande
* Problemlösning
* Öka och stärka samarbetsförmågan
* Ledarskap
* Personlig utveckling
* Kroppsspråkets betydelseFöreläsningar och Workshops

Boka ett möte eller ett samtal för att få veta vad jag kan göra för just er.