Personal- & organisationsutveckling lika viktigt

 

En chef sätter ribban för glädjen på företaget!
 

Chefer behöver också skratta och känna glädje på jobbet för att kunna inspirera personalen. En glad arbetsplats är en framgångsrik arbetsplats. Glada chefer ger glada medarbetare som i sin tur arbetar bättre och minskar sjukfrånvaron. Över en miljon svenskar vantrivs på jobbet enligt en undersökning som arbetslivsinstitutet gjort. Det är mer än var tredje fastanställd. Varje år går ungefär 36 500 svenskar in i väggen och slutar på jobbet, det vill säga 100 om dagen. Det är skillnad på att vara närvarande kroppsligt och att vara närvarande mentalt, det kan dessutom vara en stor ekonomisk skillnad.

Vem vill inte ha glada medarbetare som gillar att komma till jobbet varje dag?
Alla chefer vet att det är en utmaning och livet går upp och ner för oss alla. Privatlivet påverkar jobbet och tvärt om. Men hur vore det om dina anställda tyckte det vore roligt att gå till jobbet för att kunna glömma sina egna problem för några timmar, det vill säga åtta timmar?
Alla arbetsuppgifter är inte roliga och stimulerande, men det  finns en sak som gör stor skillnad, arbetsmiljön. Den socialaarbetsmiljön är så mycket större än vad många tänker på. Det handlar även om arbetsklimatet som har en stor betydelse för hur medarbetarna känner och upplever sin arbetsdag. En känsla av gemenskap är viktig och den ingår i arbetsmiljön och arbetsglädjen. För att få en ökad arbetsglädje i det dagliga arbetet behöver alla i företaget vara med. Det stärker företaget inifrån och ut.

Det här med förändringar är ingen kvickfix även om det är en positiv förändring som ska göras.
Ta det här med nya träningsrutiner och äta hälsosammare t ex. Vi vet alla vilken omställning det är, att man kan vara trögstartad, att man börjar bra men lätt tappar lust och motivation innan det blivit en självklarhet, en rutin. Det finns hinder att komma över, mod att våga se och tro på de nya möjligheterna. Det är samma sak på jobbet. En förändring är aldrig en kvick-fix även om man vill förbättra och utveckla något. Att våga ge förändring tid ger oftast bäst resultat. Att öka arbetsglädjen tillsammans med arbetarna är lönsamt, men det krävs återkommande utbildning för att göra det till en naturlig del av hela verksamheten långsiktigt. Jag hjälper företag att få en förändring där medarbetarna själva kommer att vara en del av det arbetet och där de tillsammans med stöd tar ansvar för sin arbetsglädjemiljö. Alla är ju varandras miljö och tillsammans gör man varandra bra. 

För att få ett positivt arbetsklimat så krävs det en del jobb.
Visste du att bara 27 procent av de som har ett jobb att gå till känner trivsel och tillfredsställelse på jobbet.  Vad skulle vara möjligt om ni kunde öka arbetsglädjen hos era medarbetare? Vad skulle det betyda för ert företag eller organisation?
Vad vore möjligt om fler trivdes på er arbetsplats? Vilka vinster skulle då göras?

 Det finns en mängd olika verktyg som hjälper och är lätta att använda, men för att kunna göra det så bör de praktiseras och övas.  Det som är grunden i allt ledarskap är att få varje individ att prestera sitt bästa varje dag med glädje. Men för att kunna göra det så måste du se guldet i varje anställd.

 

 Det jag gör är att jobba med arbetsgrupper, både chefer och medarbetare, för att öka teamkänslan, samarbetet genom övningar och frågeställningar. Jag jobbar med learning by doing för att det är ett bra sätt att själv få uppleva, känna och utvecklas. Det finns flera nycklar till ökad arbetsglädje,  bemötande, attityder, samarbets-förmåga. kommunikation mm.  
 

Efter utbildningen kan medarbetarna själva använda de nya verktygen i grupp och utvecklas vidare tillsammans med organisationen/företaget. Dessa övningar görs i arbetsgruppen och stärker även de enskilda individerna. Det handlar om att hitta varje grupps- och individs gnista. Att hitta guldet i var och en och vad som är guldet i varje grupp. Det går att få ökad arbetsglädje med hjälp av struktur. Med utbildningen så kan även medarbetarna hjälpa varandra på ett mer medvetet och konstruktivt sätt och bidra med ökad arbetsglädje.

Vill ni ha ett företag med hållbar arbetsglädje, med  minskade sjukdagar och ökad produktivitet?
Introduktionsföreläsning specellt för cheferna på företaget.
Prisexempel: 25 000 kr för 1 timme.

Se mer för medarbetarna på introduktionsföreläsning och utbildning.

Hör av dig till mig så bokar vi in ett möte om hur jag skulle kunna hjälpa er.  
http://www.contingo.nu/föreläsningar-workshops/kontakt-560322


 


 

Ett skrattanfall på jobbet kan vara som en minisemester.
Det rensar, minskar stress, gör oss avslappnade. Vi blir kreativare, gladare och får mer energi.

Om chefer och ledare såg guldet i sina medarbetare och de fick möjligheten att vara sitt bästa jag varje dag, vad skulle då vara möjligt?