Ökad Arbetsglädje gör skillnad för både organisation & medarbetare


Många företag satsar tyvärr på personalen senare eller rentav sist, t ex efter en omorganisering. Men det finns många vinster att göra genom att genomföra det innan eller parallellt med organisationsutvecklingen, så de känner sig delaktiga. Delaktiga medarbetare känner att de kan påverka. Och att den känslan leder till lugn och trygghet medan stress och osäkerhet skapar ohälsa.

 Vi arbetar med bemötande, attityder, agerande med mera.
Det ska kännas roligt att gå till jobbet.

Förändring till ett friskare och lönsammare företag handlar i stort om personalutveckling. Det går att få ett ökat arbetsglädjeklimat genom strategiskt arbete, varje dag. Men det är en process, det krävs övning för att få en förändring. För att det ska bli en del i det dagliga arbetet så jobbar jag med learning by doing. Att själv få en upplevelse när man använder verktygen, gör att man får en förståelse för att och om hur de fungerar. Medarbetarna är en del av varandras arbetsmiljö och tillsammans kan de göra varandra bra. Vad skulle det betyda för ert företag om fler trivdes och kände arbetsglädje?

Efter utbildningen har medarbetarna fått verktyg så att de själva kan jobba med att behålla och utveckla arbetsglädjen mer medvetet.
Vilken skillnad skulle det vara för ert företag om fler av era medarbetare hade bättre hälsa, såg fram emot att gå till jobbet och att de trivs?

Varför inte erbjuda alla medarbetarna en utbildning i hur de tillsammans kan skapa och behålla arbetsglädjen? För att hela företaget/organisationen ska få mer arbetsglädje så måste alla vara med på tåget från ledning ner till vaktmästare.

När vi lyssnar på något t ex en föreläsning, så stannar cirka 20 procent av det som sägs kvar i hjärnan när vi går därifrån, men när vi själva aktivt deltar och får prova på så stannar cirka 80 procent kvar. Så därför rekommenderar jag både föreläsning och utbildningspaketet för en förändring över tid där företaget och medarbetarna själva sen kan fortsätta arbetet.

Jag jobbar med arbetsgrupper i praktiska övningar samt gruppsamtal och utgår från varje grupps behov och målsättning. Jag skräddarsyr utbildningen efter just ert behov.

Varför vänta till nästa omorganisering?

Jag jobbar med dessa nycklar till ökad arbetsglädje
* Kommunikation
 * Påverkan
 * Attityder
 * Bemötande
 * Problemlösning
* Ledarskap
Se mer på introduktonsföreläsning och utbildning.

Vill du veta hur jag kan hjälpa er? Kontakta mig.

Foto:: Anki Lindström Contingo
Foto:: Anki Lindström Contingo