Arbetsglädje i skolarbetet gör skillnad för alla

Även lärare behöver glädjeinjektioner då och då och som de kan dela med eleverna. Skolan är vår största arbetsplats både för vuxna och barn och det ska vara roligt att gå till skolan.

Glädje och lärande
Glädje vid inlärning är jätteviktigt och det finns många lätta verktyg att lägga in i undervisningen för att göra den roligare och underlätta för både lärare och elever.
Forskning visar att om elever har roligt när de lär sig nya saker så fastnar det lättare och kunskapen sitter kvar längre. Att få eleverna att känna sig sedda och delaktiga kan i dagens skolmiljö kännas som en stor utmaning, men det finns knep för att göra detta till en enkel del av vardagen. Lyhördhet, samarbete, bemötande, attityder är några av de ämnen som berörs. Jag jobbar med learning by doing för att det är ett bra sätt att själv uppleva, känna och lära sig att använda verktygen i det praktiska arbetet med kollegorna och eleverna. Skolmiljön är en plast som bör innefatta glädje, kreativitet, gemenskap, trygghet och lust till lärandet. Med stora klasser kan det kännas svårt för lärare idag att hinna med att se varje elev.
Elever som blir sedda blir oftare lugnare. Det finns verktyg för att faktiskt kunna se alla elever. Det finns även olika verktyg för att öka lugnet i klassrummet.

Förändring sker över tid och är ingen kvickfix.
Efter utbildningen så kan medarbetarna själva och tillsammans med ledningen utvecklas vidare med de nya verktygen. Jag har jobbat en del inom skolans värld och är bekant med de problem som kan finnas och hur man kan göra förändringar för lugnare lektioner mm. En stark värdegrund skapar en ”vi-känsla”, en gemenskap som är viktig för det dagliga arbetet.

Roligt lärande
När vi sitter och lyssnar och tar in information så stannar 20 procent kvar, när vi själva deltar och får använda flera av våra sinnen så stannar 80 procent kunskapen kvar.

Det finns många olika verktyg. Jag jobbar både med lärare men även med elever och klasser.
Hör av er så bokar vi in ett möte och ser hur jag kan hjälpa er.

Det finns från 1 timme föreläsning till halv- & heldagar för workshops. 

 Ur kreativitets paketet som jag använder efter era önskemål och behov.


* Lära känna övningar

* Improvisationer - ökar samarbetsförmågan och lyhördheten.
Stärker självkänslan och självförtroendet. Kan motverka mobbing. Ökar initiativförmågan, ökar modet att våga tala, våga pröva nytt, lära sig att våga ta plats och att våga stå tillbaka, bli mer kreativ och låta fantasin flöda mm. Kreativa övningar för att våga tänka nytt testa nya saker. Övningarna ger också förståelse och respekt för andra.

* Kreativa skrivövningar med alla sinnen

* Avslappning

* Massageövningar - stärker banden mellan individer - kort program

* Våga tala-övningar

Forskning visar att vi lär oss nya saker bättre om vi har roligt medan vi gör det och kunskapen sitter dessutom kvar längre.