Utbildning för ökad arbetsglädje
 

I utbildningen ingår en föreläsning för hela organisationen/företaget.
Varje arbetsgrupp träffas sex gånger för att tillsammans jobba med olika övningar för att bygga och stärka en vi-känsla, en gemenskap, öka samarbetsförmågan, öva lyhördheten. Det handlar både om attityder och bemötande mellan medarbetarna själva och till kunder.

Övningarna kommer förutom att öka teamkänslan även stärka individerna på det individuella planet. Varje pass är två timmar och avslutas med en uppgift att jobba med till nästa tillfälle. De fem första tillfällena är det arbetsövningar och den sjätte och sista sammanfattar vi och ser hur gruppen kan gå vidare. Det ingår även en
uppföljning efter ett par månader för att se hur arbetet fortgår.

Utbildning ger medvetenhet.
Det är ingen kvickfix att göra en förändring även om det är till det bättre. För att få in de nya verktygen i det dagliga arbetet krävs övning och jag jobbar med learning by doing. Det skapar förståelse, ger aha-upplevelser och skapar nya insikter för att medarbetarna och företaget/organisationen ska kunna gå vidare med den kunskap de fått.

Förändring tar tid även om det är till det bättre.
Ta det här med nya träningsrutiner och äta hälsosammare t ex. Vi vet alla vilken omställning det är, att man kan vara trögstartad, att man börjar bra men lätt tappar lust och motivation innan det blivit en självklarhet, en rutin. Det finns hinder att komma över, mod att våga se och tro på de nya möjligheterna. Det är samma sak på jobbet. En förändring är aldrig en kvick-fix även om man vill förbättra och utveckla något. Att våga ge förändring tid ger oftast bäst resultat.

Att öka arbetsglädjen tillsammans med arbetarna är lönsamt, men det krävs återkommande utbildning för att göra det till en naturlig del av hela verksamheten långsiktigt. Jag hjälper företag att få en förändring där medarbetarna själva kommer att vara en del av det arbetet och där de tillsammans med stöd tar ansvar för sin arbetsglädjemiljö. Alla är ju varandras miljö och tillsammans gör man varandra bra.  Även ledare och chefer har nytta av detta för att kunna hjälpa medarbetarna efter utbildningen, arbetsglädje handlar om en strukturerad del av verksamheten.

Varför inte utbilda medarbetarna så att de tillsammans kan fortsätta att behålla och öka arbetsglädjen i den dagliga verksamheten?


För chefer se här
Kontakt för ett möte om vad jag kan hjälpa er med.

Nycklar till ökad arbetsglädje som jag jobbar med
* Kommunikation
* Samarbete
* Kreativt tänkande
* Tillit och trygghet i gruppen
* Planering
* Att sätt upp gemensamma mål
* Ledarskap
* Bemötande
* Attityder
* Påverkan i grupp
Frågor


Att våga testa något nytt och gå utanför boxen då och då kan göra stor skillnad för både företag/organisation och medarbetare.
Om man alltid gör som man har gjort så får man samma resultat.

Vad vore möjligt om vi såg guldet i varandra på arbetsplatsen?

Nyckeln till kunskap som ska stanna är att praktisera det man lär sig. Nyckeln till kunskap som ska stanna är att praktisera det man lär sig.

När vi lyssnar så stannar 20 procent av det som sägs kvar när vi går, men när vi själva deltar och får prova på så stannar 80% av kunskapen kvar. Så därför rekommenderar jag både föreläsning och utbildningspaketet för en förändring över tid där företaget och medarbetarna själva sen kan fortsätta arbetet.